Rozšírenie záruky

Lenovo rozšírenie záruky

Záruka a typy záruk

Podľa Občianskeho zákonníka získavajú zákazníci na všetky zakúpené produkty 2-ročnú záruku.

Záručná doba na všetky batérie, stylusy a elektronické perá Lenovo je obmedzená na 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak. To znamená, že spoločnosť Lenovo poskytne bezplatný záručný servis pre batérie, stylusy a elektronické perá počas záručnej doby v trvaní 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na pokles kapacity batérie, ale len na chyby materiálu.

Ak si zariadenie zakúpi právnická osoba, záruka nie je definovaná zákonom a záručná doba od zmluvne dohodnutého záručného servisu.

Maximálna dĺžka záručnej opravy zo zákona je 30 dní. Priemerná dĺžka servisu poskytovaná spoločnosťou Lenovo je však výrazne kratšia (zvyčajne 5 dní pre výrobky so značkou Idea, 2 až 5 dní pre výrobky so značkou Think).

O možnostiach predĺženia záruky nás neváhajte kontaktovať

Registrovanie predĺženia záruk tu

Doplnkové služby

Ochrana pred náhodným poškodením

Dodatočná ochrana pokrývajúca bežné nehody mimo záruky systému, ako napríklad poškodenie spôsobené náhodnými kvapkami, rozliatím, elektrickým prúdom.

Udržujte svoj disk

Ak nesú jednotky dáta a údaje citlivé na bezpečnosť alebo majú špeciálne požiadavky na zodpovednosť, majte disky na bezpečnom mieste.

Medzinárodné pokrytie

Ak cestujete mimo svoju domovskú krajinu, rozšírte svoje pokrytie na príslušné voliteľné služby vrátane záruky na zapečatené batérie, zanechať disk a ochranu pred náhodným poškodením.

Vyhľadávanie záruky produktu

https://pcsupport.lenovo.com/sk/en/iwslookup#/noproduct

Vyhľadávanie a overenie medzinárodného pokrytia záruky

https://pcsupport.lenovo.com/sk/sk/warrantylookup#/